Teijan majoitus ja maastotalli

Virkisty & voimaannu -hevostoiminta”Mikään muu ei ole ollut yhtä terapeuttista elämässä, kuin hevoset.”

Elätkö keskellä raskasta elämänvaihetta? Oletko huolissasi omasta jaksamisestasi ja stressin määrästä elämässäsi? Haluatko edistää omaa tai läheisesi hyvinvointia, löytää uusia voimavaroja arkeen, parantaa myönteistä minäkuvaa ja vahvistaa itsetuntoa?

Mitä on virkisty ja voimaannu –hevostoiminta?

Virkisty ja voimaannu -hevostoiminta matalan kynnyksen hyvinvointipalvelu. Työskentely on sosiaalipedagogisten arvojen ja tavoitteiden pohjalta tapahtuvaa, yksilöllisesti suunniteltua hevosavusteista toimintaa johon voi osallistua kuka tahansa, myös ilman aiempaa hevoskokemusta. Virkisty ja voimaannu -hevostoiminta perustuu kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistamiseen toiminnallisuuden, osallisuuden ja elämyksellisyyden kautta. Tavoitteena on syventää sekä kehittää tietoisesti itsetuntemusta sekä oman mielen sisäisiä, hyvinvointiasi tukevia taitoja rentoutumisen sekä tietoisen läsnäolon kautta. Hevosten avulla voimme lievittää stressiä, lisätä myönteisiä tunteita, selkiyttää ajatuksia, etääntyä huolista ja murheista sekä tuntea ajattomuutta ja kiireettömyyttä – noita arvokkaita tunteita elämän kiireiden keskellä.

Suunnittelemme ja toteutamme toimintaa joko kertakäynteinä tai pidempiaikaisina jaksoina (esim. 2-4krt/1kk x 6kk). Työskentely sisältää läsnäolo- ja vuorovaikutusharjoituksia hevosen parissa sekä maastakäsittelynä että ratsastaen. Harjoitteet tehdään ohjatusti hevosta taluttaen tai vapaana liikkuvan hevosen kanssa pyöröaitauksessa työskennellen. Hyödynnämme toiminnassa myös talliympäristöä ja teemme yhdessä hevosten päivittäiseen hoitoon liittyviä toiminnallisia tehtäviä.

Mihin toiminnan vaikutukset perustuvat?

Hevosten läsnäololla on valtava vaikutus hyvinvoinnin edistämiseen kokemuksellisuuden ja elämyksellisyyden kautta. Hevonen hyväksyy meidät sellaisenaan kuin olemme eikä valikoi meitä ulkonäön perusteella. Vuorovaikutus hevosen kanssa ei luo sosiaalisia paineita eikä edellytä välttämättä sanallista kanssakäyntiä laisinkaan. Jos sosiaaliset tilanteet jännittävät, hevosten kanssa voi olla luontevaa harjoitella vuorovaikutustaitoja, kuten taitoa kuunnella vastapuolta, vahvistaa kommunikointia kehonkielellä sekä asettaa omia rajoja – samoja taitoja, joita tarvitsemme myös arjessamme.

Hoidetaan, huolehditaan hevosista ja annetaan niiden tehdä meille samoin!

Kenelle toiminta sopii?

Meille ovat tervetulleita kaikki ikään tai taustoihin katsomatta. Voit saapua juuri sinuna itsenäsi, oman elämäntarinasi, myös siihen kuuluvien vastoinkäymisten ja haasteiden kanssa. Kohdataan, keskustellaan, mietitään, pohditaan, uskalletaan näyttää kaikki esille tulevat tunteet, ajatukset ja kokemukset, mutta uskalletaan myös olla hiljaa ja kuunnella mitä hevosella on kerrottavanaan meistä.

Työskentely sopii erinomaisesti sinulle, joka haluat hengähtää arjen kiireiden keskellä, pysähtyä kuuntelemaan omaa olotilaasi ja tarpeitasi tai vahvistaa voimavarojasi elämän kriisitilanteissa, kuten luopumisen prosessissa tai surutyön tukena. Mikäli tunnet arjessasi väsymystä, uupumusta tai voimavarojen heikentymistä, virkisty ja voimaannu -hevostoiminta voi edistää hyvinvointiasi ja lisätä stressinsietokykyäsi.

Toiminnan avulla voidaan myös tukea esimerkiksi syrjäytymisvaarassa olevien, kuten koulukiusatuksi tulleiden, lasten ja nuorten osallisuuden tunnetta toiminnallisuuden kautta sekä edistää myönteistä minäkuvaa ja itsetuntoa. Toimintaan ei ole alaikärajaa, vaan se suunnitellaan yksilöllisesti esimerkiksi lapsen ikätason mukaisesti. Toiminnan myötä myös karkea- ja hienomotoriset taidot kehittyvät ja kehollinen ilmaisu vahvistuu.

Huomioimme jokaisen yksilölliset lähtökohdat ja tavoitteet, jonka ansiosta työskentely sopii myös henkilöille, joilla ei ole aiempaa kokemusta hevosista tai jos arastelet hevosten parissa toimimista. Tällöin tutustumme hevoseen sekä sen lajityypilliseen käyttäytymiseen sinun tahtiisi vailla kiirettä ja paineita nopeasta edistymisestä. Jos olet vaikkapa haaveillut yhdessäolosta hevosten kanssa tavoitteellista ratsastuksen oppimista - nyt siihen on mahdollisuus!

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää!

Virkisty ja voimaannu –hevostoiminnasta vastaa Valviran laillistama sosionomi Mella Lehtonen yhteistyössä Teijan majoitus ja maastotallin kanssa.

Kyselyt toimintaan liittyen: lehtonen.mella@gmail.com

Hinnoittelu

Yksilökäynti, kesto n. 1,5-2h 45€
Kysy tarjousta pienryhmille (2-4hlöä) tai pidempiaikaisista käyntijaksoista.Olet lämpimästi tervetullut hoitamaan hyvinvointiasi hevosten pariin!