Teijan majoitus ja maastotalli

Virkisty & voimaannu -hevostoiminta”Mikään muu ei ole ollut yhtä terapeuttista elämässä, kuin hevoset.”

Elätkö keskellä raskasta elämänvaihetta? Oletko huolissasi omasta jaksamisestasi stressin alla? Haluatko edistää omaa tai läheisesi hyvinvointia, parantaa myönteistä minäkuvaa ja vahvistaa itsetuntoa? Väsymys. Uupumus. Voimavarojen vähyys. Kielteinen minäkuva. Kiusatuksi ja syrjityksi joutuminen. Pelot. Epävarmuus. Stressi. Traumat. Masennus. Luopumisen prosessi ja surutyö. Tässä vain osa asioista, joihin hevosista voi sinulle tai läheisellesi apua.

Virkisty ja voimaannu -hevostoiminta on sosiaalipedagogisten arvojen ja tavoitteiden pohjalta tapahtuvaa, yksilöllisesti suunniteltua hevosavusteista toimintaa. Toiminnallisuus, osallisuusja elämyksellisyys ovat vahvasti läsnä. Työskentely sopii erinomaisesti sinulle, joka haluat hengähtää arjen kiireiden keskellä, pysähtyä kuuntelemaan omaa olotilaasi ja tarpeitasi tai vahvistaa voimavarojasi elämän kriisitilanteissa, kuten surutyön tukena. Toiminnan avulla voidaan myös tukea esimerkiksi syrjäytymisvaarassa olevien, kuten koulukiusatuksi tulleiden, lasten ja nuorten osallisuuden tunnetta toiminnallisuuden kautta sekä edistää myönteistä minäkuvaa ja itsetuntoa. Toimintaan ei ole alaikärajaa, vaan se suunnitellaan yksilöllisesti esimerkiksi lapsen ikätason mukaisesti. Aikuisilta ei vaadita aiempaa kokemusta hevosista.

Hevosten läsnäololla on valtava vaikutus hyvinvoinnin edistämiseen kokemuksellisuuden ja elämyksellisyyden kautta. Hevonen hyväksyy meidät sellaisenaan kuin olemme eikä valikoi meitä ulkonäön perusteella. Meille ovat tervetulleita kaikki ikään tai taustoihin katsomatta. Voit saapua juuri sinuna itsenäsi, oman elämäntarinasi, myös siihen kuuluvien vastoinkäymisten ja haasteiden kanssa. Kohdataan, keskustellaan, mietitään, pohditaan, uskalletaan näyttää kaikki esille tulevat tunteet, ajatukset ja kokemukset, mutta uskalletaan myös olla hiljaa ja kuunnella mitä hevosella on kerrottavanaan meistä. Vuorovaikutus hevosen kanssa ei luo sosiaalisia paineita eikä edellytä välttämättä sanallista kanssakäyntiä laisinkaan. Hoidetaan, huolehditaan hevosista ja annetaan niiden tehdä meille samoin.

Virkisty ja voimaannu -hevostoiminta perustuu kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistamiseen toiminnallisuuden kautta. Suunnittelemme ja toteutamme toimintaa joko kertakäynteinä tai pidempiaikaisina jaksoina (esim. 2-4krt/1kk x 6kk). Työskentely sisältää läsnäolo- ja vuorovaikutusharjoituksia hevosen parissa sekä maastakäsittelynä että ratsastaen. Toiminnassa huomioimme jokaisen yksilölliset lähtökohdat ja tavoitteet, jonka ansiosta työskentely sopii myös henkilöille, joilla ei ole aiempaa kokemusta hevosista tai jos arastelet hevosten parissa toimimista. Tällöin tutustumme hevoseen sekä sen lajityypilliseen käyttäytymiseen sinun tahtiisi vailla kiirettä ja paineita nopeasta edistymisestä. Jos olet vaikkapa haaveillut yhdessäolosta hevosten kanssa tavoitteellista ratsastuksen oppimista - nyt siihen on mahdollisuus!

Virkisty ja voimaannu –hevostoiminnasta vastaa Valviran laillistama sosionomi Mella Lehtonen yhteistyössä Teijan majoitus ja maastotallin kanssa.
Kyselyt toimintaan liittyen: lehtonen.mella@gmail.com

Yksilökäynti, kesto n. 1,5-2h 45€
Kysy tarjousta pienryhmille (2-4hlöä) tai pidempiaikaisista käyntijaksoista.Olet lämpimästi tervetullut hoitamaan hyvinvointiasi hevosten pariin!