Luonnollinen hevostaito

Talli tarjoaa paikan päällä luonnollisen hevostaidon opetusta. Luonnollisesta hevostaidosta on apua esimerkiksi oman hevosen käsittelyn arkisiin ongelmiin, kuten talutuskäyttäytymiseen. Opetus koostuu yksilöllisesti erilaisista kommunikaatio- ja talutusharjoituksista. Tarkoituksena on opetella lukemaan hevosen omaa kieltä sekä työskentelemään sen kanssa pehmeästi ja määrätietoisesti paljon omaa kehonkieltä käyttäen.

Luonnollista hevostaitoa pääset harjoittelemaan ohjatusti tallin pyöröaitauksessa. Pyöröaitauksessa hevosen käsittely ja sen kanssa toimiminen perustuu ihmisen ja hevosen väliseen kommunikointiin ihmisen kehonkieltä sekä hevosen omaa kieltä hyödyksi käyttäen. Pyöröaitauksessa työskennellään yleensä hevosen ollessa irti ja harjoitellaan "paineen" antoa sekä sen poistoa oikeaan aikaan. Huomioithan, että pyöröaitaopetukseen ei sisälly luonnollisen hevostaidon opetusta, ainoastaan pyöröaitatyöskentelyharjoituksia.

Opetus tapahtuu paikan päällä tallin hevosilla. Tallin hevosia käsitellään säännöllisesti käyttäen luonnollisen hevostaidon metodeja, jolloin ne ovat miellyttävä ja yhteistyöhalukkaita harjoituksiin.Mitä luonnollinen hevostaito on?

Luonnollinen hevostaito (LH) eli natural horsemanship (NH) on hevosen kouluttamis- ja käsittelytyyli. Tavoitteena on kommunikoida hevosen omaa kieltä lukien, sen ehdoilla eli tavoilla, jotka hevonen vaistomaisesti ymmärtää. Luonnollinen hevostaito koostuu lukemattomista eri variaatioista, mutta yhtenäiset tavoitteet ovat turvallinen ja pehmeä vuorovaikutus hevosen kanssa, eri ongelmien tunnistaminen sekä sen lajinmukaisen käytöksen ja viestien ymmärtäminen ja huomioonottaminen. Kulmakiviä ovat hevosen kuuntelu ja kunnioitus. Hevosen kanssa työskentely pyritään hiomaan kevyeksi ja pehmeäksi, mutta silti määrätietoiseksi ja turvalliseksi.

Luonnollinen hevostaito tarjoaa hevosystävällisemmän vaihtoehdon hevosen käytöksen ongelmakohtien ratkaisuun, ja tuloksena on tyytyväisempi, rauhallisempi ja yhteistyöhaluisempi hevonen.